ІІІ квадра


ірраціональна диада

1. Сенсорно-етичний екстраверт ("Юлій Цезар")

2. Інтуїтивно-логічний інтроверт ("Бальзак")


раціональна диада

3. Логіко-інтуїтивний екстраверт ("Джек Лондон")

4. Етико-сенсорний інтроверт ("Теодор Драйзер")


3 квадра.jpg


У спадок від другої квадри третя отримує кризу тоталітарних систем і як наслідок репресій - період застою. Але в самій третій квадрі є величезні внутрішні резерви для того, щоб вивести суспільство з кризи, а саме: зруйнувати апарат придушення, побудований другою квадрою, нейтралізувати формальні і неформальні силові структури, що виникли в період застою; морально оздоровити суспільство, очистити його від цинізму, жорстокості і внутрішнього рабства, відновити в ньому етичні принципи і надати розвитку громадської думки гуманістичне спрямування.

 

Втім, це ще не всі діяння третьої квадри − руйнуванням "імперії деспотизму і зла" і моральним очищенням суспільства її соціальна роль не вичерпується. Тут ще й найактивніша творча діяльність − одна за одною йдуть реформи, оздоровлюючі економіку, підвищується рівень добробуту суспільства, його соціальний та правовий захист; реорганізуються системи охорони здоров'я та освіти, ведеться боротьба за екологію.

 

Представники третьої квадри − це завжди реформатори. Саме в цьому напрямку виявляється в першу чергу їх громадянська активність. Третю квадру називають квадрою бурі і натиску не тільки тому, що вона характеризується бурхливою еволюцією суспільного розвитку, але й тому, що для представників цієї квадри характерна одержимість в досягненні цілей.

 

Третя квадра в якійсь мірі є прямим продовжувачем соціальних тенденцій першої квадри, оскільки зорієнтована на ті ж життєві цінності, але тут вже ці цінності набувають іншу інтерпретацію і виступають в іншому значенні.

 

Ідеї гуманізму, справедливості та рівноправності з логічної категорії (аспект "логіки співвідношень" (БЛ) у першій та другій квадрі) перейшли в етичну категорію − аспект "етики відносин" (БЕ), домінуючий в третій, а потім і в четвертій квадрі.

 

Трудовий ентузіазм − з області етичної (аспект етики емоцій (ЧЕ) − емоційний підйом, ідеологічна спрямованість) перейшов в область логічну − аспект "ділової логіки" (ЧЛ), де в першу чергу переважають інтереси справи, раціоналізм, винахідливість, доцільність і ефективність праці і як наслідок цього - гідна оплата за якість і професіоналізм.

 

Протиріччя між першою і третьою квадрами полягає в тому, що схожі по суті ідеї виражаються протилежними по суті аспектами і реалізуються методами, які виключають один одного. Саме тому представники "конфліктуючих" квадр говорять між собою як би "на різних мовах.

 

Представники третьої квадри дуже довірливі, прості у спілкуванні і демократичні за своєю суттю люди. Снобізм їм абсолютно не властивий, хоча вони і вважають себе вправі ділити людей на "своїх" і "чужих", керуючись виключно особистими симпатіями і антипатіями. Саме цей "поділ" і є їх етичним захистом − слабка "інтуїція можливостей" − витіснена цінність. Але і підозрілість тут не в честі − домінуюча "етика відносин" цього не дозволяє. А ось обачність, дотримання деякої дистанції вважаються допустимими, оскільки огороджують від можливих неприємностей.


Відсутність амбіцій тут поєднується з почуттям власної гідності. Але повага до старших і загальновизнаних авторитетів вже не є непорушною істиною. Волі батьків беззаперечно не підкоряються − її тут оскаржують. (У разі необхідності можуть зовні погодитися, але вчинити по-своєму). Традиції тут не особливо шанують - терплять, як якусь умовність.

 

Представникам третьої квадри властива незалежність вчинків і суджень. Будь-кому з них абсолютно байдуже, хто і що про них стане говорити. Досить того, що вони самі про себе думають. Байдужі до титулів і звань, вони оцінюють оточуючих тільки по їх особистим заслугам і якостям.

 

Невибагливі в побуті, легкі на підйом, вони завжди в числі перших. Сенсорика відчуттів (БС) в третій квадрі відноситься до витіснених цінностей. Тому зніженість і витонченість тут не в честі. Комфорт завжди оптимальний, і устрій побуту зазвичай не займає багато часу − "квадра кочівників". З їжі тут не роблять культу. Про своє здоров'я думають в останню чергу, а іноді і зовсім воліють не думати. Інфантильність тут не в честі. З дітьми не особливо панькаються, заохочують ранню самостійність.

 

Секс у третій квадрі вважається невід'ємною частиною аспекту "етики відносин", тому жартувати на цю тему і широко обговорювати її тут не прийнято. Ставлення до цього предмету − пуританське і досить консервативне, незважаючи на оманливу зовнішню розкутість. Про свої почуття тут намагаються багато не говорити вони перевіряються відносинами.

 

Блискуча кар'єра тут не є самоціллю − власне місце в системі ієрархій теж мало кого цікавить (БЛ − логіка співвідношень тут витіснена цінність), хоча будь-кому з представників третьої квадри дуже важливо себе реалізувати. Крім того, їм надзвичайно важливий результат своєї роботи. (Домінуюча − ЧЛ).

 

Низька оплата праці тут сприймається як кричуща несправедливість. Ще гірше: неоплачена праця на так званих "добровільних засадах" розглядається як безсоромна експлуатація чужого часу і сил, вважається прямим насильством над особою, яке, на думку людей третьої квадри, ніяким ідеологічним ентузіазмом не справджується.

 

Права системи в третій квадрі − підлегла цінність. Тут воліють добре попрацювати і отримати гідну оплату за свою працю, ніж бігати по всяких інстанціях, зав'язувати "потрібні знайомства" і вибивати собі посібники та пайки, − навіть сама думка про це дратує. Тут прийнято вважати, що саме суспільство зобов'язане подбати про соціальну підтримку непрацездатної людини, а працездатній надати всі можливості для того, щоб максимально себе реалізувати; і ці можливості повинні бути рівними для всіх.

 

Для будь-якого з представників третьої квадри саме небажане − це обмеження його ділової активності з об'єктивних, не залежних від нього причин − так званий "комплекс пов'язаних рук". Обмеженість об'єктивних можливостей тут саме наболіле питання: особисто від себе можна зажадати будь-якої самовіддачі, але вплинути на якісь зовнішні обставини, як правило, не є можливим. І не тільки тому, що "інтуїція можливостей" (ЧІ) − витіснена цінність, але й тому, що вона приходить у суперечність з домінуючою тут "етикою відносин" (-БЕ), а також з усіма етичними правилами.

 

Якщо й існує, наприклад, можливість змінити розстановку сил в суспільстві революційним шляхом, то представники третьої квадри її для себе спочатку виключають і в принципі не розглядають як можливість. Ніяких військових путчів і переворотів у третій квадрі не влаштовують − з тієї причини, що це не гуманно (домінуюча "біла" етика "(БЕ), а, крім того, і не вирішує всіх проблем (домінуюча" ділова логіка "(ЧЛ). Краще об'єднуватися в профспілки і домагатися проведення соціальних та економічних реформ (наскільки це можливо).

 

Представники третьої квадри дуже не люблять бути "вимкненими з життя" − це стан їх вбиває. (У тому випадку, наприклад, коли їх діяльність сприймається вороже, або постійно наштовхується на якісь зовнішні перешкоди, вони починають оберігати свою творчість від сторонніх очей і творити тільки "для себе" − у них розвивається "комплекс" скупого лицаря". Причому це явище більш характерне для інтровертів третьої квадри − Бальзака і Драйзера. "Комплекс" скупого лицаря" − це пастка, з якої дуже важко вийти.

 

І все ж, несприятливі умови для творчості не є тут особливої перешкодою − при будь-яких обставинах, у мирний або в похмурий час − представник третьої квадри неодмінно знайде спосіб себе реалізувати.

 

У третій квадрі цінується не стільки сама ідея, скільки її реалізація. Саме творчість тут цінується найбільше, можливо, тому всі лаври, уся шана і всі нагороди дістаються тут найчастіше саме екстраверту-реалізатору, логіко-інтуїтивному екстраверту Джеку Лондону, у той час, як всі необхідні умови для цього готуються екстравертом-ідеологом, − руйнівником тоталітарних систем − сенсорно-етичним екстравертом − Цезарем. Вольовий натиск, з яким Цезар насаджує свої благородні цілі, носить нищівний характер.

 

У третій квадрі сила і мораль - поняття нероздільні. Тому одночасно з руйнуванням Цезар воює і за моральну "перебудову" суспільства. 


Наступним аспектом, що визначає характер діяльності третьої квадри, є аспект "етики відносин" зі знаком мінус (-БЕ), привнесений в квадру етико-сенсорним інтровертом − Драйзером. Його соціальним завданням є етична корекція суспільства, моральна перебудова суспільства, викриття суспільних пороків, переорієнтація суспільної свідомості, у прагненні пред'являти людям жорсткі етичні вимоги, а також свого роду "етичну селекцію" - в прагненні позбавити суспільство від взаємин з тими, чий етичний потенціал не відповідає необхідним вимогам.

 

Третій домінуючий аспект − "оперативна (ділова) логіка" зі знаком мінус (-ЧЛ) − альтернативна "ділова логіка", відмова від усього невигідного і недоцільного, зміна економічної орієнтації в бік глобальної вигоди та ефективності, реформи носять характер глобального перевороту в економіці, характер різкого економічного стрибка, що забезпечує бурхливе зростання технічного прогресу. Технічне та економічне перетворення товариства здійснюють логіки-інтуїти

 

Позитивна інтуїція часу (+БІ) означає орієнтацію на майбутнє, на перспективу (хоча Бальзак не виключає і досвід минулих помилок). Це пошук нових і прогресивних форм у промисловості та економіці, це вміння ризикувати і орієнтуватися в постійно мінливій ситуації. Позитивний напрямок аспекту "інтуїції часу" задається тут відповідною негативною (альтернативною) діловою логікою, яка передбачає переорієнтацію суспільства на альтернативні економічні цінності.

 

Крім усього іншого, третя квадра характеризується періодом соціальної та політичної зрілості − періодом, коли припиняються війни і суспільство зосереджується на процесі мирної перебудови й творіння. Соціальна місія третьої квадри різнопланова: від руйнування агонізуючих тоталітарних систем до всебічного оздоровлення суспільства та підготовки його до переходу на якісно новий соціальний виток - на рівень високих технологій, високої духовності, високого добробуту.

 


Віра Стратіевская - Як зробити, щоб ми не розлучалися