Вимірність функцій


Чотиривимірні функції (програмна 1 і демонстраційна 8) обробляють інформацію по чотирьох "координатах": ситуація, норми, час (глобальність), досвід.


Тривимірні функції (творча 2 і контролююча 7) переробляють інформаційний потік за нормами, ситуаціями та досвідом у певний момент часу.


Двовимірні функції (нормативна 3 і активаційна 6) налаштовані на роботу з двома параметрами: нормою і досвідом – ситуація і час фіксовані.


Одновимірні функції (пригнічена 4 і сугестивна 5) сприймають інформацію з особистісного досвіду при фіксованих нормах, часу і ситуації.


У результаті вибудовується наступна послідовність психічних функцій − у порядку зменшення їх силових потенціалів: 1,8,2,7,3,6,4,5.


вимірність функцій.jpg


вимірність функцій 2.jpg

Детальніше:


Вимірність − є похідна і наслідок послідовності обробки потоку інформації.


Кожна психічна функція обробляє інформаційний потік за чотирма параметрами:


− Параметр індивідуального досвіду, отриманого від народження або напрацьованого протягом життя і необхідного для прийняття і виконання рішення. Позначається Ex (від англ. Experience);


− Параметр норм. Характеристика норм, правил, звичаїв, прийнятих прийомів або стандартів (індивідуальних чи соціальних), яких слід дотримуватися при прийнятті та виконанні рішення. Позначається Nr (англ. Norm.)


− Параметр ситуації. Характеристика умов прийняття і виконання рішення. Позначається St (англ. Situation).


− Параметр часу. Момент індивідуального або соціального часу в минулому, сьогоденні або майбутньому, відповідно якого приймається або виповнюється рішення. Позначається Tm (англ. Time).


Перша функція називається програмної або базовою. Це найсильніша функція в природно-інформаційній структурі психіки людини; інформаційний аспект з цієї ПФ представлений найбільш ємко і багатовимірно, а саме чотирма параметрами: Nr, Ex, St, Tm.

 

Друга сильна функція − творча. Ця функція трьохвимірна (Ex, Nr, St), вона не залежить від параметра Tm.

 

На третій позиції знаходиться рольова або контактна функція. Ще вона називається нормативною. Вимірність цієї функції обмежена лише двома параметрами − соціальними нормами (Nr) і індивідуальним досвідом (Ex).

 

На четвертій позиції розташована найбільш проблемна больова або мобілізаційна функція. Її ще називають точкою найменшого опору. За аспектом цієї функції найважче сприймати, засвоювати і застосовувати інформацію, вона обмежена лише одним параметром Ex.

 

П'ята − сугестивна (навіювана) функція (від лат.sucistio − навіювання). У продуктивному плані ця функція не є ефективною, вона така ж одномірна (Ex) і малопотужна, як і четверта функція.

 

Шоста функція − референтна або активаційна. Двовимірна − Nr, Ex.

 

Сьома функція називається обмежувальною або контролюючою. Обмежувальна функція тривимірна (Ex, Nr, St).

 

Нарешті, восьма − фонова або демонстраційна функція. Вона чотиривимірна.