IV кварда


раціональна диада

1. Логіко-сенсорний екстраверт ("Штірліц")

2. Етико-інтуїтивний інтроверт ("Федір Достоєвський")


ірраціональна диада

3. Інтуїтивно-етичний екстраверт ("Томас Гекслі")

4. Сенсорно-логічний інтроверт ("Жан Габен")


4 квадра.jpg


За своїм світовідчуттям, по ірраціональним аспектам світосприйняття четверта квадра схожа на першу − це в більшості своїй відкриті і доброзичливі люди, які вистраждали свій життєвий досвід, вміють цінувати затишок і благополуччя в своєму будинку, мир і спокій на Землі. Представникам четвертої квадри властивий філософський погляд на речі, досвідченість.

 

Якщо за своїм світоглядом четверта квадра схожа на першу, то у реалізації вона схожа на третю − аспект "ділової логіки" (+ЧЛ) тут виступає інструментом впровадження вже усталених технічних досягнень. Аспект "етики відносин" (+БЕ) − подальше вдосконалення вже етично перетвореного суспільства.

 

Раціональні аспекти, перейшли з третьої квадри, видозмінилися − отримали позитивний напрямок. Немає економічного хаосу, стають неможливими стрімке збагачення і авантюрні махінації, суспільство стабілізується і виникає необхідність у логіці споживання − в розумному та раціональному використанні природних і економічних ресурсів. Тому ділова логіка четвертої квадри − це прогресивні технології і висококваліфікована праця, винахідливість і раціоналізація в умовах стабільної економіки.

 

Аспект позитивної ділової логіки привнесений в третьому квадру логіко-сенсорним екстравертом (Штірліцем), аспект позитивної етики відносин − етико-інтуїтивним інтровертом (Достоєвським).

 

У четвертій квадрі відпадає необхідність і в негативній, критичній етиці відносин, оскільки передбачається, що етичну перебудову суспільства до цього часу вже в цілому завершено. Четверта квадра спрямовується на етичне вдосконалення суспільства, на моральні ідеали, на вищий гуманізм і високу духовність. Етики четвертої квадри − інтуїти, мрійники і ідеалісти. У четвертої квадри права особи превалюють над правами системи в набагато більшому ступені, ніж це було в третій квадрі.

 

У четвертій квадрі знову з'являється така домінуюча цінність, як "інтуїція можливостей" (-ЧИ), цінність, якій належить майбутнє, оскільки надалі вона переходить в першу квадру нового соціального кола. Саме аспект "інтуїція можливостей" тут представлений як аспект "руйнівник" − тут це негативна "інтуїція можливості", "шокуюча інтуїція", "інтуїція сенсації", "інтуїція екстравагантної витівки". Аспект "інтуїції можливостей" привнесений в четверту квадру інтуїтивно-етичним екстравертом (Гекслі).

 

Як же вживається таке яскраве і екстравагантне вільнодумство з традиційністю і консерватизмом четвертої квадри? Слід визнати, що тут така інтуїція вельми заохочується − вона нікому не заважає і приємно розважає суспільство. До того ж в четвертій квадрі вона захищається позитивною етикою відносин − як право особистості на індивідуальність і свободу самовираження. Тільки в умовах соціальної та політичної стабільності можуть розвиватися такі цінності, як духовна і етична розкутість, визнання індивідуальності людини і невтручання в його внутрішній світ.

 

І остання домінуюча в четвертій квадрі цінність − аспект "сенсорики відчуттів" (БС) − програмний аспект сенсорно-логічного інтроверта (Габена). У четвертій квадрі цей аспект отримує негативний напрямок, оскільки його соціальне завдання виявляється в тому, щоб позбавити суспільство сенсорного дискомфорту, неприємних відчуттів і незручностей. Такий напрям цього аспекту можливий тільки в поєднанні з позитивною діловою логікою − логікою розумного споживання. Саме нею в першу чергу і реалізується цей аспект, як, наприклад, створення зручних умов праці, небажання змінювати раз заведений порядок, прагнення зводити неприємні відчуття до мінімуму.

 

У четвертій квадрі не люблять працювати в обстановці ризику, авралу, перенапруження і хаосу − це неприємно. Поряд із зручністю робочого місця тут цінуються злагодженість колективу і доброзичливі відносини в ньому. Праця сприймається як природна потреба людини творчо себе реалізувати, тому й працюють тут якісно і з задоволенням.

 

Прагнення захистити себе від неприємного втручання ззовні постійно змушує представників четвертої квадри захищати свій мінімальний життєвий простір ("Мій дім - моя фортеця"), причому цей захист іноді носить дещо перебільшені форми, що пояснюється постійним страхом просторових обмежень. Представники четвертої квадри дуже бояться бути стисненими якими-небудь зовнішніми умовами і обставинами. Бояться тиску ззовні, бояться замаху на свої зручності, своє благополуччя, особисті права і внутрішню свободу.

 

Як вже говорилося, четверта квадра, так само як і друга, представлена логіками-сенсориками і етиками-інтуїтами, але цим її віддалена схожість з другою квадрою не обмежується. Спільне між цими квадрами те, що і та, і інша цінують свою соціальну стабільність і свій консерватизм.

 

Четверта квадра − етична, високо духовна, глибоко вразлива; характеризується відкритістю, оптимізмом і гуманізмом світогляду, зосереджуються на внутрішньому світі людини. А оскільки людині властиво цікавитися всім новим і незвіданим, ніякі обмеження тут не забороняються.

 

Четверта квадра − "квадра аристократів". У четвертій квадрі вважається нормою представляти людину за його титулом і званням, а також посилатися на свої особисті заслуги, досвід, авторитет і відзнаки. Наприклад, представник четвертої квадри буде ображений, якщо в розмові про нього не будуть згадані якісь його гідності, його добрі справи, його різнобічні інтереси. Йому буде дуже неприємно, якщо про це взагалі не заговорять − в такому випадку йому доведеться самому розповісти про себе, ризикуючи при цьому здатися людиною хвалькуватою або амбітною.

 

Не всім соціотипам четвертої квадри властиво критичне ставлення до результатів своєї праці. (Принаймні, про її ірраціональну діаду такого не скажеш.) З іншого боку, представники четвертої квадри (знову ж ірраціонали) вміють з легкістю збивати амбіції і гонор з інших, примудряючись при цьому навіть "залишатися на висоті". (Ні від якості розвитку здібностей, ні від рівня інтелекту ця властивість не залежить).

 

У четвертій квадрі дуже престижно бути людиною різнобічних інтересів, неабияких здібностей та видатних заслуг. Особисті заслуги тут показник ступеня реалізації здібностей людини, успішна кар'єра − це показник всебічного розвитку людини, і його плідної праці, яка отримала в суспільстві високу оцінку.

 

Цілі і завдання другої та четвертої квадр реалізуються засобами протилежних аспектів − і в цьому причина їх постійних розбіжностей і конфліктів.

 

Одна з причин таких конфліктів − домінуючий у другій квадрі, але витиснений у четвертій аспект негативної вольової сенсорики (-ЧС): вольовий тиск ззовні, просторові обмеження якщо і використовується в четвертій квадрі на підсвідомому рівні,  але обов'язково в позитивному значенні: в прагненні нав'язати свої добрі послуги, у прагненні захистити свої добрі відносини, свої традиції, свою "команду", а у інтуїтів виражається у деякій агресивності і напористості − свого роду захисної реакції на тиск ззовні.

 

Друга витіснена тут цінність − теж екстравертна, але вже раціональна − позитивна етика емоцій (+ЧЕ). Представники четвертої квадри, якщо і сприймають якісь переконання, то дуже поверхово, конформно. Як би, "і нашим, і вашим". Відбувається це через початкову доброзичливість і миролюбство етиків четвертої квадри: вони швидше зроблять вигляд, що розділяють ваші переконання, чим будуть сперечатися.

 

Інтуїція часу (БІ) − тут також витіснена цінність, особливо негативна її інтерпретація. Сенсорики четвертої квадри не люблять обмежувати себе жорсткими часовими рамками − це заважає їх споглядальному світовідчуттю. Ідею "далекого світлого майбутнього" сприймають без особливого ентузіазму, воліють жити сьогоденням. Інтуїти четвертої квадри намагаються поменше замислюватися над помилками минулого.

 

Четвертий витиснений аспект − позитивна "логіка співвідношень" (+БЛ). Логіка системи, логіка ієрархій, "чиновницька логіка" − представляється абсурдом, заперечується, засуджується або осміюється (як, наприклад, у М.А. Булгакова). 


Віра Стратіевская - Як зробити, щоб ми не розлучалися